Polisi Pemulangan Dan Pengembalian Wang

Segala proses yang melibatkan transaksi tidak boleh dipindah milik kembali. Ini kerana, segala transaksi yang melibatkan sumbangan akan disalurkan dan diagihkan SECARA TERUS kepada golongan yang memerlukan dibawah program Semboyan Kasih.

Sila pastikan amaun sumbangan yang ingin diberi adalah tepat. Kami tidak akan melayan sebarang rayuan untuk pemulangan kembali, pulangan baki atau sebarang transaksi secara berbalik.

Anda juga sedia maklum bahawa tiada sebarang paksaan terutamanya melibat sumbangan kedalam Program Tabung Semboyan Kasih dan amaun yang diberi oleh pihak ke-tiga (anda).